Po co ten program?

Po co ten program?

– Chcę w ten sposób edukować społeczeństwo o potrzebach osób starszych – mówi Jacek Strzeszewski, prowadzący program pn. „Gotuj z Seniorem”. – Seniorzy przekażą swoją wiedzę kulinarną gościowi specjalnemu, ten z kolei lepiej pozna potrzeby osób starszych – tłumaczy.

Wyjaśnia, że w programie chce przedstawić takie problemy jak alienacja, wykluczenie czy bezczynność osób starszych.

– Ze względu na znaczną skalę tych zjawisk, realne działania nie mogą ograniczać się wyłącznie do systemu pomocy społecznej. Jedyną skuteczną metodą jest postrzeganie starości i ludzi starszych w sposób kompleksowy oraz podjęcie działań na rzecz zmiany wizerunku starości i stylów życia na starość, co wymaga przeobrażeń mentalnych całego społeczeństwa. Często w pędzie życia codziennego (praca, dom, dzieci) zapominamy o swoich rodzicach i dziadkach. Nie twierdzę, że tak jest w każdej rodzinie, ale zjawisko to jest bardzo duże. Ludzie starsi, zostawiani samym sobie, popadają w depresję. Potrzebują kontaktu z dziećmi i wnukami, a z kolei brak tych kontaktów potęguje proces siwienia osób starszych – argumentuje Jacek Strzeszewski.

Właśnie dlatego do udziału w programie zaprosił znane osoby, w tym m.in. sportowców, którzy cieszą się wśród dzieci i młodzieży dużym autorytetem. – Mogą wpłynąć na zmianę wizerunku osób starszych w ich oczach – przekonuje Jacek.